Novi Pazar domaćin simpozijuma Unije udruženja medicinskih sestara

Članovi Unije udruženja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije održali su u Novom Pazaru drugi nacionalni simpozijum.  Ovaj događaj koji je okupio veliki broj medicinskih radnika, traje dva dana i ima za cilj da unaprijedi medicinsku praksu kad je u pitanju prevencija zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.

Drugi nacionalni simpozijum okupio je 190 medicinskih radnika i tehničara iz različitih gradova,  a učesnici iz Novog Pazara su radnici apoteka, Doma zdravlja, Opšte bolnice i Novopazarske banje. Skup su otvorili i prisutne pozdravili direktor Opšte bolnice dr. Meho Mahmutović i Direktorka fonda za zdravstveno osigurnaje dr. Sanja Radojević Škodrić, kao i predsednica Unije dr. Radmila Jazić.

Jedan od zaključaka skupa jeste da je nepophodno da se društvo što više posveti porodici, te da u porodicama djeca dobijaju što veću pažnju, kako bi se spriječili svi oblici devijantnog ponašanja pa i narakomanije.

Osim članova iz Novog Pazara učesnici Simpozijuma su članovi Udruženja iz Kraljeva, Udurženja “Kosovka devojka”  iz Leskovca, Udruženja iz Ćuprije, Udruženja iz Kraljeva i Udurženja iz Smedereva.

Podeli