Uticaj građana na odluke vlasti

Nakon ulične akcije pod nazivom ”Kako da vlast govori jezikom građana” u Kulturnom centru održana je i tribina o toj temi, na kojoj su govorili predstavnici lokalne vlasti, civilnog društva i medija. Tribinu je organizovala Nacionalna koalicija za decentralizaciju u saradnji sa Urban-inom u okviru projekta ”Građani imaju moć”.

Govoreći o uticaju građana na odluke vlasti, rukovodilac Odeljenja za informisanje Gradske uprave Novi Pazar, Hana Salihagić je rekla da u toj oblasti ima pozitivnih pomaka; da je Novi Pazar među prvim jedinicama lokalne samouprave gde je uvedena elektronska skupština, čime je obezbeđen transparetniji rad lokalnog parlamenta, ali da su i dalje u fazi iznalaženja najboljeg modela za veći stepen učešća građana pri donošenju odluka.

”Ono što smo se mi trudili, a na šta Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu stalno ukazuje i daje nam smernice, to je da se u ovoj digitalnoj komunikaciji poboljšamo, što smo i uspeli. A kad je u pitanju dvosmerna komunikacija, na sajtu imamo aplikaciju ”Pitajte gradonačelnika”, rekla je Salihagić.

”Kada bi hteli građani bi mogli imati moć, ali kod njih postoji nezainteresovanost koju je iznedrila ekonomska i socijalna nstabilnost – smatra novinarka dnevnog lista Danas Slađana Novosel.

Predstavnica civilnog društva, Zibija Šarenkapić vidi problem u tome što naš obrazovni sistem ne proizvodi osvešćene građane, a okruženje, kako naglašava, ne podstiče kritičko mišljenje.

Osim o uticaju građana na odluke vlasti na ovoj tribini bilo je reči i o promeni postojećeg izbornog sistema u smislu potrebe da građani zaista postanu birači, a ne puki glasači na nači da biraju narodne, a ne partijske poslanike.

S.Lj.

Podeli