Ugljanin: Konsenzus u Sandžaku

Predsednik Stranke demokratske akcije Sandžaka Sulejman Ugljanin rekao je danas da će ova partija podržati i učestvovati u postupku koji je pokrenulo Bošnjačko nacionalno vijeće za utvrđivanje osnovnih zajedničkih elemenata bošnjačke nacionalne politike. On je rekao da će to obavezati sve bošnjačke partije u Sandžaku da utvrđene zajedničke elelemente uvrste u svoj program i da se, kako je rekao, za njih javno zalažu.

Bošnjačko nacionalno vijeće pokrenulo je postupak za utvrđivanje osnovnih zajedničkih elemenata bošnjačke nacionalne politike za koje postoji (konsenzus) – najveća moguća saglasnost u bošnjačkom narodu. To bi obavezivalo sve političke faktore, prvenstveno političke stranke sandžačkih Bošnjaka, da to ugrade u svoj program i da se javno zalažu za te vrednosti. Ovaj postupak podržava i Stranka demokratske akcije Sandžaka.

“Ovo je dobar osnov da se uspostavi ozbiljna strateška saradnja političkih faktora sa bošnjačkim nacionalnim i sandžačkim teritorijalnim identitetom, što je prvi korak za formiranje bošnjačkog a potom i sandžačkog poslaničkog kluba. SDA Sandžaka podržava aktivnosti BNV na ovom planu i uzećemo aktivno učešće u tom procesu.”, rekao je Ugljanin.02:16

Ugljanin je rekao da je Ustavnom sudu poslao inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti određenih članova izmenjenog Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, koji je sebe proglasio nenadležnim za postupanje u ovom slučaju. Tim povodom Ugljanin je juče poslao pismo predsednici Ustavnog suda Srbije sa zahtevom za preduzimanje mera u cilju zaštite ustavnosti iz člana 105. Zakona o ustavnom sudu.

“Ustavni sud Srbije u odgovoru u potpunosti ignoriše Ustav i odredbe zakona o Ustavnom sudu i sebe proglašava nenadlježnim za postupanje u ovom slučaju. Na ovaj način Ustavni sud Srbije je urušio čitav pravni sistem Republike Srbije. Ovakvim postupcima Srbija se više udaljava od Evropske unije i evropskih vrijednosti i sve više liči na državu iz vremena Slobodana Miloševića, rekao je Ugljanin.

Ugljanin je na konferenciji za novinare izrazio saosećanje sa građanima Pariza, Francuske i čitave Evrope zbog požara na katedrali Notre Dame. Ugljanin je uputio i pismo saosećanja Ambasadoru Republike Francuske u Beogradu.

Podeli