BNV: Edukacija prosvetara se nastavlja

Bošnjačko nacionalno vijeće u saradnji sa Institutom za jezik Univerziteta u Sarajevu organizovalo je seminar o pravopisnim normama bosanskog jezika. To je još jedan u nizu edukativnih seminara namenjenih prosvetnim radnicima, nastravnicima bosankog jezika ali i drugih predmeta, koji učestvuju u implementaciji maternjeg jezika Bošnjaka. U glavnom uredu Vijeća organizovan je seminar za prosvetne radnike iz Novog Pazara i Tutina.

”Cilj nam je da ojačamo jezičke kompetencije svih nastavnika koji predaju na bosanskom jeziku, a među prisutnim će biti nastavnici različitih profila, prije svega mislim na saobraćajne inženjere, informatičare, matematičare, ne samo nas profesore bosanskog jezika i književnosti”, rekla je predsednica Odbora za obrazovanje na bosanskom jeziku, Elvira Đekić.

Predavači na seminaru bili su profesori sa Instituta za jezik u Sarajevu. Prema rečima direktora te institucije dr Alena Kalajdžija, ovaj seminar označava početak kntinuirane saradnje sa Bošnjačkim nacionalnim vijećem na promociji bosanskog jezika.

”Nastavnici su ti koji dalje šire ideje bosanskog jezika, ne samo oni koji predaju bosanski jezik, nego i nastavnici hemije, fizike, biologije i bilo kojih drugih disciplina su tu da podupru jačanje svijesti o očuvanju svog jezičkog identiteta, ali i na traženju drugih da poštuju taj identitet”, rekao je Kalajdžija.

Seminar o pravopisnim normama bosanskog jezika Bošnjačko nacionalno vijeće je organizovalo i za profesore predmetne nastave iz Sjenice, Prijepolja, Priboja i Nove Varoši.

S.Lj.

Podeli