Skupština o zapošljavanju, civilnoj zaštiti i planovima javnih preduzeća

Lokalni akcioni plan zapošljavanja,kojim se utvrđuju mere za smanjenje nezaposlenosti, unapređenje civilne zaštite, neke su od tačaka dnevnog reda o kojima se raspravljalo na današnjoj sednici Skupštine grada. Direktori javnih preduzeća upoznali su odbornike sa planovima i programima za ovu godinu, a bilo je reči i o Lokalnom antikorupcijskom planu Novog Pazara, na prvom skupštinskom zasedanju imenovani su i novi zamenici Gradskog pravobranioca Almir Leković i Milica Vukićević.
Odbornici imenovali i dva predložena zamenika Gradskog pravobranioca Almira Lekovića i Milicu Vukićević. Njih dvoje su, kako stoji u obrazloženju, diplomirani pravnici, koji godinama rade u svojoj struci, te ispunjavaju sve zakonom predviđene uslove za obavljanje ove funkcije. Lokalnim akcionim planom zapošljavanja utvrđuju se prioriteti aktivne politike zapošljavanja za 2019. godinu.

Na sednici Skupštine grada Novog Pazara usvojen je je Lokalni akcioni plan zapošljavanja za ovu godinu kojim se utvrđuju mere za smanjenje nezaposlenosti. Ovim aktom predviđeno zapošljavanje 50 nezaposlenih, a za šta će grad izdvojiti pet miliona dinara.

Taj novac će biti utrošen na subvencije za zapošljavanje 25 osoba iz kategorije teže zapošljivih, kao i na 25 subvencija za pokretanje sopstvenog biznisa.

Šef odborničke grupe “ Za evropski Novi Pazar dr Muamer Bačevac ocenjuje da je na današnjoj sednici doneto niz značajnih odluka.

Odbornici su razmatrali i predlog odluke o unapređenju civilne zaštite u Novom Pazaru, koji predstavlja pravni okvir da lokalna samouprava u omogući svojim građanima brzu, efikasnu i praktičnu zaštitu od svih opasnosti i iznenađenja.

Jedna od tačaka dnevnog reda bila je i Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama, na osnovu kojih će firmarina poskupeti za oko 3,4 odsto, dok će takse za posedovanje vozila biti veće 40 dinara.

Šef odborničke grupe Stranke Pravde i pomirenja Jahja Fehratović ocenio je današnje skupštinsko zasedanje kao uspešno i smatra da su odbornici ove stranke delovali konstruktivno
Iznošenje smeća poskupeće se za 9 odsto, a za one koji plaćaju paušalno 12 odsto, odnosno sa 446 na 500 dinara.

Novim cenovnikom Parking servisa predviđeno je povećanje cene parkiranja na zatvorenim parkiralištima sa 40 na 50 dinara po započetom satu, dok će rezervacija parking mesta u ekstra zoni sada koštati 12.000 dinara mesečno.

Nakon sprovedenog konkursa, lokalni paralament usvojio je i predlog da Suat Ljajić,bude imenovan za direktora JP” Zavod za urbanizam”.

Usvojena je i odluka o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti grada Novog Pazara.
P
redlog Odluke o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje za lice koje je steklo status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture. Drektori javnih preduzeća će na ovoj sednici predstaviti planove i programe za tekuću
godinu.
Č
lan Gradskog veća Novog Pazara Ervin Čašić podneo je ostavku na tu funkciju, a na njegovo mesto Skupština je imenovala Ermina Đerleka.

Podeli