Izostale primedbe na LAP Novog Pazara

Grad Novi Pazar i Transparentnost Srbija organizovali su danas Okrugli sto o nacrtu Lokalnog antikorupcijskog plana. Na skupu koji je održan u Svečanoj sali Kulturnog centra, predstavljen je dokument i najavljeni dalji koraci – usvajanje plana i formiranje tela koja će pratiti njegovo sprovođenje. Na skupu su sva potrebna objašnjenja zainteresovanim učesnicima i medijima dali predstavnici Grada Novog Pazara, članovi Radne grupe i predstavnici Transparentnosti Srbija.

Okrugli sto označio je završetak javne rasprave o nacrtu LAP-a, koja je trajala od 11. decembra, i tokom koje su građani, udruženja, stručne asocijacije, sindikati, mediji, političke stranke, i svi drugi zainteresovani mogli da podnesu predloge za izmene i dopune Nacrta LAP-a. Gradonačelnik Novog Pazara, Nihat Biševac, izneo je prisutnima značaj usvajanja ovog nacrta i pozvao ne samo institucije od značaja da se uključe u borbu protiv korupcije već i javno mnjenje.

“Mislim da bi naša lokalna samouprava bila u mogućnosti da sama donese jedan ovakav akt radi sprovođenja nekih formalno zakonskih potreba, ali definitivno ne bi bio ovako funkcionalan bez saradnje sa organizacijom Transparentnost Srbija”, rekao je načelnik Gradske uprave Almir Leković. On je zahvalio i kolegama iz Gradske uprave koji rade u službi za Izvorne i poverene poslove na takođe značajnom učešću u kreiranju adekvatnog antikorupcijskog plana.

Nacrt LAP-a izradila je, u periodu septembar – decembar 2018. godine, radna grupa, koju je formirao Grad Novi Pazar. Podršku radnoj grupi pružila je organizacija Transparentnost Srbija. Predstavnik te organizacije Zlatko Minić izjavio je da je LAP-om propisano oko 120 mera preuzetih iz modela kojeg je izradila Agencija za borbu protiv korupcije.

Član radne grupe Hidajet Plojović kazao je da gradsku upravu očekuje veliki posao i da  kada bude ispunjeno sve što su zacrtali  LAP će doći do maksimalnog izražaja.

Član na izradi ovog antikorupcijskog plana, Malića Plojović iz gradske službe za poverene i pravne poslove , objasnila je zašto radno telo nije moralo da usvoji sve mere koje su bile u predlogu modela koji je izradila agencija za borbu protiv korupcije u saradnji sa stalnom konferencijom gradova i opština i rekla da je niz mera u prethodnom periodu već sproveden.

Pred članovima Gradskog veća uskoro će se naći nacrt LAP-a, a razmatraće ga Skupština Novog Pazara ukoliko bude usvojen.

Takođe, biće raspisan konkurs za izbor radnog tela koje će pratiti da li se poštuju rokovi i implementiraju mere koje su njime propisane.

 

B.V.

Podeli