Inflacija u Srbiji niska i stabilna već pet godina

Niska i stabilna inflacija, jačanje poverenja u domaću valutu i povećanje otpornosti ekonomije na eksterne šokove, ključni su rezultati koje je Narodna banka Srbije ostvarila u poslednjih pet godina otkako je pre jedne decenije centralna banka usvojila režim ciljanja inflacije.

Kako podsećaju iz NBS, krajem 2018. godine se navršava deset godina od usvajanja Memoranduma o ciljanju inflacije kao monetarnoj strategiji i primene te strategije kao zvaničnog režima monetarne politike centralne banke.

„Deceniju nakon početka primene ove strategije, sa ponosom ističemo da je NBS uspela da inflaciju svede na niske i stabilne nivoe uporedive sa onima u najrazvijenijim zemljama i da to održi poslednjih pet godina”, navodi se u saopštenju.

U čitavom desetogodišnjem periodu, kako se dodaje, jasno se mogu izdvojiti dva potperioda, dve faze u primeni ove strategije i potpuno vidljivo odvojiti uspešnost u postizanju osnovnog cilja NBS – stabilnosti cena i to na održivim osnovama.

„Početne godine inflacionog targetiranja (2009-2012) obeležila je visoka i volatilna inflacija, koja je u aprilu 2011. dostigla 14,7 odsto, da bi od 2013. godine došlo do njenog snažnog pada na nivo od oko dva procenta, gde je u proseku zadržana i u narednih pet godina. Danas se inflacija nalazi na nivou koji je uporediv sa razvijenim evropskim ekonomijama – medugodišnja inflacija je u novembru iznosila 1,9 odsto”, navodi centralna banka, javlja Tanjug.

Iz NBS ističu da je njihovo iskustvo ciljanja inflacije „pokazalo da se inflatorni pritisci ne mogu održivo suzbiti bez usidravanja inflacionih očekivanja i pune koordinacije monetarne i fiskalne politike, o čemu svedoči relativno visoka i volatilna inflacija do kraja 2012. godine”.

„Početkom prvog mandata guvernera Jorgovanke Tabaković, preduzete su adekvatne i pravovremene mere monetarne politike i obezbeđena je relativna stabilnost deviznog kursa”, navodi se u saopštenju.

Preduzete mere, naglašavaju, dale su svoje pune efekte tokom 2013. godine, kada su inflatorni pritisci suzbijeni na trajnoj osnovi.

„Pored toga, inflaciona očekivanja su oborena, čemu je doprinela i intenzivna komunikacija NBS s javnošću da će preduzeti sve neophodne mere i aktivnosti kako bi se postigla i održala cenovna stabilnost”.

Inflacija je od tada niska i stabilna, pre svega zahvaljujući jačanju kredibiliteta monetarne politike i njenoj punoj koordinaciji s fiskalnom politikom, napominje se u saopštenju.

Takav celovit pristup, predočavaju iz NBS, omogućio je veću izvesnost poslovanja i investiranja, što je uz povećanje poverenja tržišnih učesnika, privrede i građana, doprinelo da rast naše ekonomije bude zasnovan na održivim osnovama.

„Analize prednosti i nedostataka različitih monetarnih strategija pokazale su da je režim ciljanja inflacije najadekvatniji u našim uslovima jer doprinosi postizanju željenih rezultata: stvaranju okruženja koje karakteriše niska i stabilna inflacija, jačanju poverenja u domaću valutu i, time, podsticanju njene veće upotrebe i povećanju otpornosti ekonomije na šokove iz međunarodnog okruženja, kao i na promene poslovnog ambijenta koje se očekuju tokom procesa pristupanja Srbije EU”, konstatuje NBS.

Centralna banka dodaje da slične ocene o radu i rezultatima NBS imaju i MMF i druge relevantne međunarodne institucije.

„Tako je rejting agencija Standard&Poors u svom najnovijem saopštenju, u kojem je, obrazlažući razloge povećanja izgleda za rast kreditnog rejtinga Srbije sa stabilnih na pozitivne, istakla da je NBS svojim efikasnim merama i aktivnostima u skladu s principima inflacionog targetiranja dokazala operativnu nezavisnost, izgradila kredibilitet i usidrila inflaciona očekivanja, što za rezultat ima očuvanje niske i stabilne inflacije”.

Narodna banka Srbije poručuje da će i u godinama koje dolaze ostati posvećena očuvanju cenovne i finansijske stabilnosti, a sve u cilju daljeg razvoja naše privrede i rasta životnog standarda građana.

„Pritom, pažljivo ćemo analizirati efikasnost preduzetih mera monetarne politike i najbolju svetsku praksu u toj oblasti, ali i biti svesni specifičnosti domaće ekonomije kako bi obezbedili najbolji okvir za uspešno funkcionisanje monetarne politike i u narednom periodu”, navodi se u saopštenju.

Izvor: Politika

A. Ni.

Podeli