Povećan broj dece za pripremno predškolski program

 Predškolska ustanova “Mladost” za razliku od prošle godine, ove beleži povećan broj grupa pripremno predškolskog programa u svim objektima. Tačnije ove godine ima 14 grupa više nego lane. Ukupno u svim objektima ima 140 grupa, van sedišta ustanove ima 39 grupa, u sedištu 34 grupe i 10 grupa celodnevnog pripremno predškolskog programa. Zainteresovanost roditelja dece koja pripadaju manjim grupama da koriste usluge vrtića je takođe znatno povećana, što direktorka Sabina Hoćanin ocenjuje kao veliki uspeh svih zaposlenih i poverenje roditelja u njihov rad.

Od ukupnog broja dece koja imaju pravo da pohađaju pripremno predškolski program u PU “Mladost” ima ih preko 84 posto što direktorka Sabina Hoćanin ocenjuje kao važnu stavku a to je  poverenje roditelja u rad zaposlenih. Ona je istakla da je i povećan broj dece iz manjih grupa koja koriste usluge vrtića a to je sve zbog vidnog rada i truda i poboljšanja uslova kako za rad zaposlenih tako i za boravak dece u vrtićima.

Tokom prošle godine bilo je dosta aktivnosti a jedna od njih je i učešće dece na Festivalu stvaralašva mladih. Dobra saradnja ostvarena je i sa lokalnom smoupravom, ZZJZ, Medicinskom školom, kao i svim javnim institucijama od značaja. Radilo se i na poboljšanju uslova za bezbednost dece tako što su postavljene kamere i osvetljenje čega pre nije bilo. Za narednu godinu su veliki, ističe direktorka Sbina Hoćanin.

Sledeća aktivnost koja je najavljena jeste predstava koju su pripremili vaspitači sa decom a koja će se održati u biskopskoj sali 25.decembra.

 

B.V.

Podeli