Budžet za nerdnu godinu programski sa racionalnim trošenjem sredstava

Budžet grada Novog Pazara za 2019. godinu koji je usvojen na poslednjoj sjednici Skupštine grada, a koji je projektovan na nešto više od 2,6 milijardi dinara je investiciono-razvojni, racionalan je i koncipiran na jednakim i realnim prihodima i rashodima, ocjenio je Senad Melajac iz Gradske uprave Novi Pazar. Kako je ranije i saopšteno budžet je transparentan i programski projektovan.

Dolazeću, 2019. godinu obilježiće kapitalni projekti koje će realizovati grad Novi Pazar, a koji su obuhvaćeni usvojenim budžetom. Neki od njih su izgradnja fabrike za preradu otpadnih voda, sređivanje sportskih terena širom Novog Pazara, kao i izgradnja osnovne škole i sređivanje infrastrukture u njenoj okolini u naselju Šutenovac, koja će, kako je najavljeno, rasteretiti OŠ „Vuk Karadžić“.

Budžet je koncipiran tako da bude investicion i razvojni, socijalno odgovoran, a sa druge strane štedljiv i sa racionalnim trošenjem novca, to je ranije izjavio prvi čovjek Novog Pazara Nihat Biševac. Veliki dio sredstava namjenjen je i realizaciji projekata u oblasti putne, saobraćajne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture. Novac iz budžeta biće utrošen i na izradu dokumentacije za brojne projekte koje će Grad realizovati u saradnji sa donatorima i partnerima.

“Prihodi budžeta u narednoj godini, kao i u poslednjih nekoliko godina su stabilni. Prihodi su uvek oko 2,5 milijarde dinara. Već duži niz godina nemamo kreditna zaduženja. Za kapitalne projekte u narednoj godini opredelili smo oko 615 miliona dinara, a u ovoj tekućoj taj iznos je bio oko 550 miliona dinara”, rekao je Senad Melajac iz Gradske uprave Novi Pazar.

Stručnjaci su već pohvalili stavku u budžetu kojom su značajno smanjena sredstva koja će se izdvajati za reprezentaciju i putne troškove zapolsenih u Gradskoj upravi. Kako je ranije saopštio gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac, značajna sredstva i dalje će se izdvajati za socijalna davanja, kulturu i obrazovanje. Biševac je najavio da će od naredne godine Grad, pored novčanih nagrada za najbolje učenike osnovnih i srednjih škola stipendirati i najbolje studente. Veliki dio prihoda u budžetu odnosi se i na republičke transfere, koji bi, kažu finansijski stručnjaci bili znatno veći, da nije bilo bojkota popisa u 2011. godine.

A. Ni.

Podeli