Krug Opšte bolnice zablistaće na proleće

U krugu Opšte bolnice jesenja sadnja na zelenim površinama uspešno je završena. Obavljena je vrlo studiozno i planski. O svemu se vodilo računa. Radi lakšeg održavanja zasađene su kugličaste vrste stabala kao što su katalpe, jasen i javor.

”Odlično je vreme za ove sadnice. Mi smo ovde bili angažovani pet dana. Našli smo odgovarajuće vrste koje nisu visoke i neće smetati, ni pacijentima ni medicinskom osoblju a ni objektima. Našli smo vrste koje se lako održavaju, sa krupnim lišćem. U dogovoru sa direktorom Opšte bolnice dr Mehom Mahmutovićem odredili smo i odgovarajuće pozicije”, rekao je direktor Javnog komunalnog preduzeća Gradska čistoća, Emin Omerović.

Intenzivnija pažnja biće posvećena i u oblasti javne higijene. Ulice i pločnici u krugu Opšte bolnice, umesto mesečno, praće se jedanput nedeljno.

”Što se tiče redovnog održavanja – kaže Omerović – dogovorili smo da minimum jedanput nedeljno dođu naše cisterne i operu sve pločnike i ulice u kompleksu bolnice”.

Kako se najavljuje, postoje i drugi planovi za uređenje kruga Opšte bolnice, a prvi pravi evekti očekuju se na proleće.

S.Lj.

 

Podeli