Odluka suda ne pomaže demotivaciji kockarnica i kladionica

Ustavni sud doneo je doluku prema kojoj je nezakonito dodatno oporezivanje kockarnica u Novom Pazaru. Visoke takse, kao način da demotiviše poslovanje i smanji broj takvih objekata, lokalni parlament Novog Pazara uveo je 2012. godine. Ovakva odluka suda, mešutim ne ide u prilog takvim naporima.

Lokalni parlament Novog Pazara usvojio je 2012. godine odluku o lokalnim komunalnim taksama na osnovu koje su kockarnice morale da plaćaju maksimalni iznos takse za svaki aparat sa novčanim dobicima.

Ustavni sud je, međutim, proglasio nezakonitim deo odluke, a nakon što je grupa priređivača igara na sreću pokrenula ocenu zakonitosti tog dela odluke.

Lokalna samouprava je, uvodeći takse, nastojala da oteža poslovanje takvim objektima, što je, objašnjava načelnik GU za izvorne I poverene poslove Almir Leković bio jedini način.

Ovakva odluka Ustavno suda, međutim, ne ide u prilog tim naporima, ističe načelnik GU za naplatu javnih prihoda Mirzet Bojadžić.

U odluci Ustavnog suda se između ostalog navodi da zakon o igrama na sreću pravi jasnu razliku između igara na sreću i zabavnih igara, te se po oceni suda, takseni osnov za plaćanje lokalne komunalne takse za držanje sredstava za igru ne može donositi na sredstva koja su u funkciji priređivanja bilo koje vrste igara na sreću, već samo za ona sredstva koja služe za zabavne igre.

Podsećamo,  dozvole za rad kladionicama i kockarnicama daje republička Uprava za igre na sreću koja je u ingerencijama Ministarstva finansija.

 

Senada Kalić

Podeli