Vakat je: ”BNV će se baviti pitanjima definisanim zakonom”

Lista „VAKAT JE,prof. dr. Sait Kačapor“ je,  svojoj Platformi, a zatim i u Programu za koji će se zalagati u radu Bošnjačkog nacionalnog vijeće u novom sazivu, u kojem će participirati, pošla od Ustava Republike Srbije («Službeni glasnik RS» br. 98/2006), kao i  zakonskog okvira iskazanog u „Zakonu o nacionalnim savetima nacionalnih manjina („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 20/2014 –odluka US 55/2014 i 47/2018).

Ova Lista, sastavljena od intelektualaca različitih profila, koji su legalisti po svom opredeljenju u punom značenju poštovanja Ustava i zakona  i usmjereni na razvoj Srbije i svih naroda i narodnosti koji u njoj žive u pravcu izgrađivanja evropskih kulturnih vrijednosti, kojima realno pripadaju,  je i u predizbornoj kampanji iskazivala punu odanost zemlji u kojoj žive i vriejdnostima za koju se bori njeno političko rukovodstvo u smislu vladavine prava, izgradnje mira i slobode i unapređivanja svih oblasti koje su uslov za pridruživanje evropskoj zajednici naroda.

U izbornoj kampanji smo osvojili mandate kroz koje ćemo takve vrijednosti provoditi u Bošnjačkom nacionalnom vijeću. Čvrsto smo opredijeljeni da se Bošnjačko nacionalno vijeće, u narednom mandatu, bavi pitanjima koja su propisan Zakonom o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina u Republici Srbiji. To su sljedeće oblasti:

  • oblast kulture,
  • oblast obrazovanja,
  • oblast obavještavanja i
  • oblast službene upotrebe jezika i pisma.

Za svaku od ovih oblasti naša Lista će izgrađivati posebne programe i operativne planove relizacije i raditi krajnje transparentno, omogućavajući da svako ko je zainteresitan, od sredstava javnog informisanja i vlasti, kako u lokalnoj sredini, tako i na nivou Republike Srbije i međunarodne javnosti, a posebno bošnjački narod koji živi u Republici Srbiji, može iszvršiti uvid u sve pojedinosti našeg rada.

Od koalicionih partnera tražit ćemo isti pristup, čime želimo potpuno depolitizirati rad Bošnjačkog nacionalnog vijeća, izdići ga iznad politike, a staviti ga u službu Bošnjaka koji žive u Republici Srbiji, pa time i Republici Srbiji kao našoj domovini.

Podeli