Radna tijela sa osam članova pomažu RIK

Osmočlana Radna tijela pružiće tehničku pomoć Republičkoj izbornoj komisiji u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu, za održavanje neposrednih izbora za članove nacionalnih savjeta nacionalnih manjina.

U Novom Pazaru ovaj organ čine načelnik Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Almir Leković, a članovi su Zakira Smailović, Selma Pluncević, Esad Mahmutović, Hidajet Plojović, Mirko Drmanić, Sead Hamidović i Sead Redžović. Radno tijelo opštine Sjenica čine načelnik Opštinske uprave Samiha Papić, a članovi su Ismail Mahmutović, Fadil Bajrović, Eldin Mešić, Maida Kasumović, Edis Muminović, Denisa Kurtović i Emina Jahić. U Tutinu Radno tijelo čine načelnik Opštinske uprave Adnan Šehović, dok su članovi Rahman Fekić, Adisa Halilović, Adis Ljajić, Fata Pepić, Sead Ramičević, Sadrija Goruždić i Tajip Đondić.

Uloga Radnog tijela jeste da se stara o uređenju biračkih mjesta te da organizuje obuku biračkih odbora, zatim prima i predaje izborni materijal odborima, a posle glasanja ga preuzima i predaje koordinatorima RIK-a.

Rezultati izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina biće objavljeni 8. novembra, dok je uvid u materijal moguć do 9. novembra u ponoć. U poseban birački spisak upisano je 103.492 Bošnjaka, koji će u nedelju, 4. novembra, birati jednu od četiri prijavljene liste za novi saziv Bošnjačkog nacionalnog vijeća.

Podeli