Kalender: “Državna himna, zastava i grb ne uvažavaju bošnjački narod u Srbiji”

“Promena sadržaja i izgleda himne, grba i zastave Republike Srbije” bila je tema današnje konferencije za novinare koju je držala kandidatkinja sa liste “Samoopredeljenje” dr Sulejman Ugljanin, Minela Kalender.

Program izborne liste “Samoopredeljenje” predstavlja rešenje na ključne statusne, nacionalne i političke probleme te odgovor na potrebe bošnjačkog naroda u Sandžaku i Srbiji. Jedan od programskih ciljeva jeste i promena sadržaja i izgleda himne, grba i zastave Republike Srbije. Državni simboli Republike Srbije predstavljaju jedino većinski, srpski narod i na njima se ne može prepoznati činjenica da je Srbija multietnička i multikulturalna država u kojoj živi više od 20 različitih nacionalnih zajednica, rekla je kandidatkinja sa liste “Samoopredeljenje” dr Sulejman Ugljanin, Minela Kalender.

Državna himna, zastava i grb ne uvažavaju bošnjački narod u Srbiji i ne mogu biti prihvaćeni od strane Bošnjaka jer isključivo predstavljaju većinski narod. Promena sadržaja i izgleda himne, grba i zastave Republike Srbije predstavlja realnu potrebu bošnjačkog naroda u Sandžaku i Republici Srbiji i zbog toga se i nalazi u programu liste.

“Dragi Bošnjaci i Bošnjakinje pozivam vas da 4. novembra na izborima za Bošnjačko nacionalno veće date podršku listi “Samoopredeljenje dr Sulejman Ugljanin” koja se nalazi pod rednim brojem 1. i time sebi i svojoj porodici osigurate sretnu sadašnjost i sigurnu budućnost”, dodala je Kalender.

N. H.

Podeli