Kulturne politike nacionalnih manjina

”Mapiranje izazova – subjekti u kultiri i kulturne politike nacionalnih manjina”, tema je okruglog stola koji je u Medija centru okupio kulturne subjekte iz Novog Pazara, Tutina i Sjenice, organizacije civilnog društva i predstavnike Bošnjačkog nacionalnog vijeća.  Sa ciljem pokretanja zajedničkog dijaloga među kreatorima manjinske kulturne politike, skup je organizovala Akademska inicijativa ”Forum 10” u saradnji sa Ministarstvom kulture i informisanja.

Ko određuje kulturne politike nacionalnih manjina u Srbiji; Koji su izazovi sa kojima se suočavaju kreatori kulturne politike, kao i da li je projektno finansiranje i sufinansiranje dovoljno za afirmaciju i promociju kulturne politke nacionalnih manjina, u kokretnom slučaju bošnjačke nacionalne zajednice – neka su od ključnih pitanja ove diskusije.  Osnivač  i direktor Centra za bošnjačke studije Esad Džudžo rekao je da je zadovoljan saradnjom sa nadležnim državnim organima, nacionalnim vijećem i lokalnim samoupravama. Kao potpredsednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća, Džudžo je, između ostalog, istakao važnost kulture sećanja.

”Bošnjaci u Srbiji, Sandžaku, nemaju niti jedan spomenik podignut žrtvama iz te zajednice. Mi smatramo da je kultura sjećanja vrlo važna, bez obzira što mi kažemo da gledamo u budućnost , hoćemo da živimo s drugima, da se takmičimo s drugima u projektima. Dužni smo da obilježimo jedan od ključnih projekata Idejno rešenje za memorijalni centar Hadžet u Novom Pazaru”, kazao je Džudžo.

”Cilj  ovog okruglog stola je  pokretanje zajedničkog dijaloga kulturnih subjekata i kreatora manjinske kulturne politike, mapiranje izazova, te definisanje načina i mogućnosti nadležnog ministarstva, kada je  u pitanju pomoć u afirmacija bošnjačke kulture – rekao je programski koordinator Foruma 10 Fahrudin Kladničanin.

”Ovaj dijalog je strateška osnova delovanja Akademske inicijative ”Forum 10” i ona je zasnovana pre svega na tome da vidimo kakve su inkluzivne kulturne politike, inkluzivni kulturni modeli, kada su u pitanju kulturne politike, a u ovom slučaju i kulturna politika nacionalnih manjina u Srbiji”, kazao je Kladničanin.

Okrugli sto je organizovan u okviru projekta ”Novi izazovi – profesionalizacija subjekata u kulturi u sprovođenju inkluzivnih kulturnih politika”.

S.Lj.

Podeli