RTV Novi Pazar svoj program emituje u BiH

Dragi gledaoci,

Naš program nakon kraće pauze, ponovo je dostupan gledaocima u Bosni i Hecegovini.

Kraći prekid u emitovanju bio je uslovljen promenom parametara našeg satelitskig sistema. Radio televizija Novi Pazar svoj program u BiH emituje putem Moja Tv kablovske mrže.

Hvala na poverenju, Vaša Radio Televizija Novi Pazar!

Podeli