Zavod za zaštitu spomenika zabranio radove na Arap džamiji

S obzirom da se izvode bez utvrđenih uslova za preduzimanje mjera tehničke zaštite Republički zavod za zaštitu spomenika kulture zabranio je Islamskoj zajednici u Srbiji izvođenje radova na rušenju ostataka zidova i minareta Arap džamije.

Rješenjem Zavoda Islamska zajednica se obavezuje da pokrene postupak objedinjene procedure kod nadležnog organa za izdavanje akta kojim se dobija dozvola za izvođenje radova, uz utvrđivanje mjera tehničke zaštite. Uvidom u službenu evidenciju Zavod je utvrdio da je u maju ove godine zabranjeno IZ u Srbiji izvođenje radova na krovnoj konstrukciji jer su rađeni bez utvrđenih uslova i mjera tehničke zaštite.

Komisija za kulturno-historijske spomenike Novog Pazara kaže da  je IZ u Srbiji rušenjem Hasan Čelebijine džamije “uništila autentični objekat od neprocenjive vrijednosti i simbol identiteta njegovih građana”. Arap džamija je dio kulturno-historijske cjeline “Novopazarska tvrđava sa starom čaršijom” koja je proglašena kulturnim dobrom od izuzetnog značaja.

Podeli