Proglašena prva bošnjačka izborna lista ”Samoopredjeljenje”

Članovi Republičke izborne komisije već danas doneli su rešenje kojim se proglašava prva predata bošnjačka izborna lista ”Samoopredjeljenje – dr Sulejman Ugljanin”, za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine. Lista je predata sa 35 kandidata i podržana je sa ukupno 1250 validno overenih potpisa birača.

Lista ”Samoopredjeljenje” čiji su ciljevi: zaštita, ostvarivanje, unapređenje individualnih i kolektivnih prava Bošnjaka, njihova prava na samoupravu, zatim usaglašavanje nacionalne strukture zaposlenih, rasvetljavanje i procesuiranje zločina nad Bošnjacima, briga o porodici, unapređenje identiteta i tradicionalnih vrednosti i slično, prva je bošnjačka izborna lista koja je Republičkoj izbornoj komisiji predala kandidaturu za predstojeće izbore za Bošnjačko nacionalno vijeće. Nosilac liste, osnivač i aktuelni predsednik BNV Sulejman Ugljanin, rekao je u Beogradu da na ovim izborima Bošnjaci glasaju za svoju Nacionalnu skupštinu.

”Ja nisam osnivač ove grupe građana i nisam u njenom sastavu, ali sam nosilac njihove liste, koja mi se sviđa i u kojoj su sadržani svi oni elementi koji garantuju da Bošnjaci dobiju satisfakciju i da učestvuju u izgradnji jedne nove države u kojoj će Bošnjaci biti – svoji na svome”, rekao je Ugljanin u Beogradu.

”Ako Srbija u procesu evropskih integracija želi da uknjiži Sandžak u svoju teritoriju i Crna Gora takođe dio Sandžaka u svoju teritoriju, moraju priznati bošnjački narod kao narod i razgovarati sa Bošnjacima o budućoj zajedničkoj državi. Zato ovi izbori predstavljaju izbore za Bošnjačku narodnu skupštinu”, kazao je Ugljanin.

S.Lj.

Podeli