Sandžakhaber: Imami Medžlisa Novi Pazar dugi niz godina varani

Kako prenosi portal Sandzakhaber Vlada Vojislava Koštunice izglasala je tada novi zakon o besplatnom osiguranju dijela vjerskih službenika. Taj zakon se može primjeniti samo na vjerske službenike koji obavljaju vjerske molitve u vjerskim objektima (džamijama, crkvama i sinagogama), ali ne i na zaposlene na drugim mjestima u vjerskim zajednicama i crkvama. Svaka vjerska zajednica je dobila besplatnu kvotu za osiguranje svještenika, a podijeljeno na gradove prema adekvatnom broju stanovnika.
Novi Pazar je dobio besplatnu kvotu za 11 džamijskih imama. Uvidom u dokumentaciju došli smo do zapanjujućeg podatka da na toj besplatnoj kvoti nije osiguran nijedan jedini hodža! Pogledajte dokument sa 11 imena koja se nalaze na listi besplatnog osiguranja.

Kao što vidimo sve osobe u ovom dokumentu su žene, a nema nijednog jedinog imama. Istragom ovih imena došli smo do zaključka da su Muzafera Šaćirović, Amina Hadžić, Azemina Bogućanin, Siham Mevid, Mediha Mehmedović, Mersiha Malić, Elma Ujkanović, Emina Saračević, Selma Šaćirović, Meliha Muratović i Senada Tumbul zaposlene u predškolskoj ustanovi „Reuda i Vildan“, koje je profitabilno preduzeće i one kao zaposlene u vrtićima ne mogu biti obuhvaćene zakonom o besplatnoj kvoti.
Nije ovo najveći problem, mnogo veći problem lježi u sljedećem:
– Ovo što smo obilježili crvenom bojom u dokumentu Medžlisa Novi Pazar je matični broj (isti je i za Mešihat Sandžaka).

Ono što ukazuje krajnje diskutabilno je to da „Reuda i Vildan” nema isti matični broj kao Mešihat Sandžaka i Medžlis Novog Pazara što bi trebalo da znači da u vlasničkoj smislu ne pripadaju istoj ustanovi.

izvor: Sandžakhaber

          

 

Podeli