”Zeman” i muzičke radionice

U okviru prvog World music fest – a “Zeman” u Novom Pazaru su tokom vikenda održane i dve muzičke radionice. Prva se ticala makamske, odnosno turske klasične muzike, dok je na drugoj muzičkoj radionici pažnja bila posvećena jednom muzičkom instrumentu, a to je saz.

Makamska muzika je, kako ističe Antonije Tot, zajednički imenitelj za muzičke tradicije sa područja Južnog Balkana, Anadolije i Bliskog Istoka. Radionica je namenjena znatiželjnim ljudima koji bi želeli da nauče nešto o ovoj tradiciji koja nije toliko poznata na našim prostorima.

Antonije Tot, student sociologije i radioničar kaže da je danas makamska muzika nešto manje popularna nego što je bila u prošlosti, ali da doživljava renesansu. Počinje ponovo intersovanje za makam i danas se makam, kao jedan muzički sistem istoka, kombinuje sa modernim idiomima”, kaže Tot.

Makamsaka muzika se vezuje za posebne instrumente, kao što je ud kao vrsta laute, kanun, nei, kemenče i saz, instrument kojem je posvećeno posebno muzičko predavanje. O sazu je govorio muzičar Jusuf Brkić.

”Saz kao instrument u BiH prošao je razne faze i transformacije, tako da imamo današnji saz, koji je poprilično i dosta izmenjen u odnosu na dolazak na naše prostore”, kazao je Brkić.

Obe muzičke radionice održane su u okviru prvog World music fest-a Zeman.

S.Lj.

Podeli