Obeležen Međunarodni dan mladih u Novom Pazaru

Aktivnosti u okviru Erazmus + programa  međunarodne razmene mladih, u Novom Pazaru počele su konferencijom u Domu omladine, koja je održana na Međunarodni dan mladih 12.avgusta. Ovaj međunarodni projekat, koji je okupio mlade iz 5 različitih zemalja, realizuje Centar za razvojnu politiku i saradnju u partnerstvu sa Gradskom upravom i novopazarskim Kulturnim centrom.

Cilj međunarodne razmene je informisanje i podizanje svesti lokalne zajednice u Srbiji i zemljama partnerskih organizacija o potrebama i pravima osoba sa hendikepom i potrebama da se stvore jednake mogućnosti za sve.

”Mi iz Centra za razvojnu politiku i saradnju smo posebno ponosni što danas, na Međunarodni dan mladih, organizujemo ovaj međunarodni projekat ”Ništa o nama bez nas”, koji zagovara veća prava osoba sa hendikepom i sa nam je preko 50 mladih iz 5 zemalja: iz Srbije, Turske, Rumunije, Hrvatske i Slovenije”, rekla je Katarina Živković iz Centra za razvojnu politiku i saradnju.

U realizaciji programa učestvuju: Grad Novi Pazar, Kulturni centar, Kancelarija za mlade i lokalno Udruženje psihologa, ali i Udruženje studenata sa hendikepom iz Beograda.

Ove godine navršava se 10 godina od stupanja na snagu Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom. Međunarodna razmena mladih sa temom ”Zagovaranje prava osoba sa hendikepom – Ništa o nama bez nas”, trajaće u Novom Pazaru do 18.avgusta.

S.Lj.

Podeli