Nove obaveze za autoškole

 

Prema pravilniku o radu autoškola od 25.oktobra ove godine stupaju na snagu nove odredbe o korišćenju poligona za obuku vozača. Na dva poligona u krugu firme „Sandžaktrans-Kavoim“ obuku za buduće vozače izvodi jedanaest autoškola iz Novog Pazara i dve iz Tutina. Poligoni su uređeni da zadovolje sve zahteve obuke ali ne i za najnovije koje propisuje pravilnik o auto-školama iz 2015. godine. Moraće da se proširuje prostor, ali i crtaju nove linije.

Najveći problem poligonima autoškola u Srbiji predstavlja ispunjavanje uslova da poseduju uspon od šest metara dužine sa visinskom razlikom od 50 centimetara, kao i dovoljno prostora za operaciju skretanja ulevo ili udesno za vozila E i F kategorije, kao što su kamioni sa prikolicom i traktori.

Početkom primene ovog Pravilnika govorilo se o obavezi da poligone za obuku kandidata za vozače obezbeđuju lokalne samouprave, ali sada je to preinačeno u zakup ili posedovanje sopstvenog poligona. Zato mnogi vlasnici ovih dana govore o još jednoj zakonskoj obavezi koja će zatvoriti određeni broj auto-škola u Srbiji.

 

 

 

Podeli