Konkurs za švajcarsku podršku socijalno-inovativnim projektima ističe 3. avgusta

Rok podnošenje prijava za javne pozive za socijalno-inovativne projekte, koje finansira Vlada Švajcarske kroz program Swiss PRO, ističe 3. avgusta 2018 godine. Do kada zainteresovane organizacije civilnog društva i lokalne samouprave sa programske teritorije mogu predložiti projekte usmerene na potrebe ranjivih grupa i njihovo socijalno uključivanje.

Kroz javni poziv namenjen civilnom sektoru, u kom pravo učešća imaju organizacije sa iskustvom u sprovođenju projekata usmerenih ka ranjivim grupama, program će podržati do 25 organizacija za sprovođenje projekata u vrednosti od 10.000 do 14.000 evra.

S druge strane, program će kroz drugi poziv pružiti tehničku podršku, a zatim i sredstva za sprovođenje projekata u partnerstvu sa civilnim sektorom za najviše 10 lokalnih samouprava iz programske oblasti koje pripadaju III i IV grupi prema stepenu razvijenosti.

Ukupna vrednost fonda za podršku socijalno-inovativnim projektima iznosi 420.000 evra.

Više informacija o samompozivu, kriterijumima za izbor korisnika, načinu konkurisanja kao i dokumentacija za prijavljivanje dostupne su na veb sajtu programa i stranici „Konkursi“: www.swisspro.org.rs/konkursi/javni-pozivi.

 

 

Podeli