Seminar o prevenciji nasilja nad ženama

Kulturni centar Damad, u saradnji sa gradskom upravom Novog Pazara, a uz finansijsku pomoć ambasade Holandije u Srbiji, organizovao je na Kopaoniku, od 6.do 8.jula, trening za predstavmnike javnih i obrazovnih institucija  i medija posvećen prevenciji nasilja nad ženama. Treningu je prisutvovalo 40 predstavnika policije, sudstva i tužilaštva, centra za socijalni rad, zdravstvenog centra, civilnog društva, gradske uprave, univerziteta, škola, ustanova za mlade i medija.

Cilj treninga je da učvrsti horizontalne veze saradnje između svih javnih aktera, kako bi žrtvama nasilja omogućili brže dolaženje do brige i zaštite i pravde, a samim tim uticali i na smanjenje ovog oblika nasilja u našem gradu.

Statistika SOS telefona u Novom Pazaru pokazuje da svake godine najmanje 230 žena žrtava nasilja dobije različite vidove pomoći od kojih je prosečno 130 novih slučajeva. A kada su u pitanju jednogodišnja iskustva u primeni Zakona za sprečavanje porodičnog nasilja Novi Pazar se ne razlikuje u odnosu na druge sredine u zemlji.

Ambasada Kraljevine Holandije podržava partnertsvo između Kulturnog centra Damad, grada Novog Pazara i svih javnih institucija, obrazovnog sistema i medija u nastojanjima  da uspostave sistem uske saradnje pomoći ženama žrtvama nasilja.

Podeli