BNV: Etnocentrizam u srpskim programima i udžbenicima

U organizaciji Savjeta Evrope i Evropske unije u Beogradu je držan okrugli sto  posvijećen analizi predstavljanja nacionalnih manjina u udžbenicima i obrazovnim programima, kao i obrazovanju na jezicima nacionalnih manjina u Srbiji. Na tribini su učetvovali predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća zaduženi za obrazovanje i informisanje. Potpredsjednik Vijeća, Esad Džudžo, istakao je tri sloja problema u oblasti obrazovanja sa  kojima  se  suočavaju pripadnici  bošnjačke nacionalne  zajednice u Republici Srbiji.

Kako stoji u saopštenju on je rekao da je prva stvar je da prosvjetne vlasti u Srbiji još uvjek osporavaju pravo Bošnjaka na njihov nacionalni, kulturnii etnički identitet kao i na ime maternjeg jezika.

Drugi sloj predstavljaju postojeći sadržaji u Nastavnim planovima i programima kao i u udžbenicima iz oblasti Svijeta oko nas, Prirode i društva, Historije, Muzičke i Likovne kulture u kojima preovladavaju govor mržnje, predrasude prema Bošnjacima kao i etnocentrizam.

Treći sloj još uvjek predstavlja odbijanje 18 rukopisa udžbenika u oblastima nacionalne  grupe predmeta,  koje  su od  posebnog  značaja  za  identitet  bošnjačke nacionalne  zajednice  u  Republici  Srbiji, od  strane  Ministarstva  prosvjete,  nauke i tehnološkograzvoja i stručnih prosvjetnih tijela. Učestvujući u raspravi doc. dr Redžep Škrijelj zalagao se za multiperspektivnost historijskih sadržaja, a učešće je uzeo i stručni saradnik za obrazovanje na bosanskom jeziku, Samer Jusović.

Podeli