Bačevac u Skupštini o pravima nacionalnih manjina

Na dnevnom redu Skupštine Srbije, ove nedelje su, među predloženim zakonima, i zakoni koji se bave pravima nacionalnih manjina. To su Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma kao i  Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o matičnim knjigama.

Govoreći o ovim predlozima, narodni poslanik SDP dr Muamer Bačevac je pohvalio rešenje koje donosi Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o matičnim knjigama a kojim se daje mogućnost upisa podataka o nacionalnoj pripadnosti u matičnu knjigu rođenih, što do sada nije bilo moguće.

Govoreći o Predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Bačevac je pohvalio insistitiranje na javnosti rada  Nacionalnih saveta kao i preciznije uređenje materije korišćenja sredstava stečenim zakonom koje ovim predlogom jasno utvrđuju.

Ovim predlogom se određuje da predserdnik te članovi Izvršnog odbora ne mogu biti lica koja su članovi rukovodećih organa političkih stranaka kao što su predsednik, predsedništvo, članovi izvršnog odbora te izabrana ili postavljena lica u državnim, pokrajinskim i organima lokalne samouprave.

Bačevac se kritički osvrnuo na ovu odredbu naglašavajući da je depolitizacija neophodna i poželjna ali da se boji da je ovo rešenje previše restriktivno. Trebalo imati više mere u ovom obuhvatu, ne vidim logičan razlog zbog čega bi se ovo pravo trebalo uskratiti izabranim licima kao što su naprimer odbornici u lokalnim skupštinama, obzirom da odbornici mogu biti i nestranačke ličnosti, rekao je Bačevac.

Što se tiče Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina jako je dobro što se u članu četiri uvodi jasna pozitivna diskriminacija pripadnika nacionalnih manjina prilikom zapošljavanja u državnim institucijama, sto vidim kao iskrenu želju da se ovaj problem reši jednim sistemskim zakonom, istkao je Bačevac.

Bačevac je zatražio da se ovim zakonom nametne obaveza RTS-u da u što kraćem vremenskom periodu oformi redakciju na manjinskim jezicima i neodložno započne sa emitovanjem sadržaja na jezicima nacionalnih manjina u cilju očuvanja i promovisanja njihovog kulturnog identiteta.

 

Senada Kalić

Podeli