DUNP i Univerzitet u Tuzli potpisali sporazum o saradnji

Rektori Univerziteta u Tuzli i Državnog univerziteta u Novom Pazaru, prof. dr. Nermina Hadžigrahić i prof. dr Miladin Kostić, potpisali su danas sporazum o akademskoj saradnji ovih visokoškolskih ustanova.

Ovim sporazumom, potpisanim u rektoratu Državnog univerziteta, predviđena  je razmena nastavnika, istraživača, studenata i drugog osoblja, radi predavanja, poseta i razmene iskustava.

Takođe, sporazum omogućava organizaciju zajedničkih studijskih programa, zajedničko organizovanje konferencija, kongresa, seminara, kurseva, letnjih škola, radionica i drugih formi saradnje od obostranog interesa.

Rektor Kostić je istakao da očekuje da će realizacija sporazuma započeti uskoro  i da je početkom naredne školske godine planirana uzvratna poseta Univerzitetu u Tuzli.

On smatra da postoji prostor i za angažovanje na zajedničkim naučnim projektima i da će tada biti konkretizovani planovi dve visokoškolske ustanove.

Izvor: DUNP

Podeli