“Unaprijedimo sebe da bismo unaprijedili nastavu”

Bošnjačko nacionalno vijeće organizovalo je seminar za kompletan nastavni kadar u nastavi na bosanskom jeziku. Slogan seminara bio je “Unaprijedimo sebe da bismo unaprijedili nastavu”, a predavači su bili profesori i predstavnici različitih institucija iz Sandžaka i Bosne i Hercegovine, a koje se bave bošnjačkom kulturom.

Seminaru koji je posvijećen bosanskom jeziku ali neophodnim znanjima kada je u pitanju samo održavanje nastve prisustvovalo je preko 250 profesora i ljudi iz obrazovnih institucija. Među brojnim predavačima ovog akreditovanog seminara bili su  gosti iz Bosne, predsjednik “Preporoda” Tuzlanskog Kantona doc. dr. Edin Jahić,  profesor historije države i prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli prof. dr. Edin Mutapčić, profesor jezika i književnika i direktor Gimnazije u Živinicama, Sanel Mumić, novinar, književnik i predsjednik Udruženja za mir, obrazovanje i kreativnost CMOK iz Tuzle, Mehmed Pargan, kao i predstavnici institucija iz Sandžaka, profesori i nastavnici koji su podijelili svoja iskustva.

Na skupu su govorili i potpredsjednik BNV i predsjednik Bošnjačkog prosvjetnog savjeta (BPS), Esad Džudžo, profesorica jezika i književnosti, Sabina Jogunčić, profesorica razredne nastave, član BPS-a i spoljni saradnik Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja u R. Srbiji, Sanela Međedović, profesor jezika i književnosti, član BPS-a Dino Lotinac  i profesorica razredne nastave, član Odbora za obrazovanje u Vijeću i član BPS-a.Adela Melajac,

Veliki dio redovnih aktivnosti BNV odnosi se na obrazovanje, odnosno na samo unapređenje nastave na bosanskom jeziku. Bošnjačko nacionalno vijeće pokrenulo je i kampanju “Bosanski jer sam Bošnjak” koja trebe da motiviše roditelje da njihovu djecu opredijele za nastavnu bna bosnaskom.

Kako je najavljeno u organizaciji Bošnjačkog nacionalnog vijeća slični seminari radionice i edukativne manifestaciije biće održane i narednom periodu. Seminar će se održati i u opštinama Tutin i Sjenica.

Podeli