Optika za nove servise

U Naselju „Čerkez mahala“, u Ulici „Save Kovačevića, u toku su radovi Telekoma –Srbija na postavljanju optičkog kabla. Obnavlja se i kompletna mrežna infrastruktura koja će u narednim godinama omogućiti korisnicima usluga Telekoma kvalitetan prijem svih postoćeih, ali i novih servisa.

Velike brzine interneta, kvalitetnija slika tv programa i druge pogodnosti u okviru servisa Telekoma biće uskoro dostupne i stanovnicima Naselja „Čerkez mahala“. U Ulici „Save Kovačevića“ u toku su radovi na postavljanju optičkog kabla koji će povezati oko 900 korsnika Telekomovih usluga.

Treba naglasiti da su ovi radovi potpuno besplatni i obuhvataju i pristupne linije do svake kuće, kako starih tako i novih pretplatnika. Zbog nerazumevanja pojedinih građana pojavili su se problemi kod postavljanja novih betonskih i zamene  drvenih stubova, kažu u Telekomu. Problemi se rešavaju u hodu i radovi dobro napreduju.

Puštanje u rad prvih delova nove optičke mreže predviđeno je već početkom juna.

Podeli