Obuka za izradu Plana javnog zdravlja

Stalna konferencija gradova i opština organizator je poslednje radionice o izradi Strateškog plana javnog zdravlja, koja je održana u Novom Pazru. Cilj je da se građanima u Srbiji stvori bolje životno okruženje, ali i unapredi zdravstvena zaštita.

Predstavnici Zavoda za javno zdravlje, ali i saveta zdravlja grada Novog Pazara aktivno su učestvovali u svim radionicama Stalne konferencije gradova i opština, kako bi strateški dokument javnog zdravlja, koji je zakonska obaveza bio urađen što kvalitetnije, a sve u cilju da građani budu zdraviji. Izradom Akcionog plana biće definisane aktivnosti i prioriteti u postupku unapređenja zdravstvene zaštite.

Nosilac u relaiziciji ovog plana, kada bude izrađen biće Zavod za javno zdravlje. Ovo je četvrta radionica obuke izrade Plana javnog zdravlja Stalne konferencije gradova i opštine.

Podeli