Međunarodni dan porodice

U cilju afirmacije porodice i porodičnih vrijednosti, Međunarodni dan porodice, 15. maj, obIilježava se širom svijeta od 1993. godine, kada ga je Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila Međunarodnim danom.

Od 2016. godine Centar za socijalni rad Novi Pazar  pruža savjetodavno- terapijske i socijalno-edukativne usluge, koje predstavljaju preteču savjetovališta za brak i porodicu. Cilj ovih usluga je osnaživanje i pojedinca i porodice, međusobno jačanja kako bi na adekvatan način izašli iz porodičnih problema.

Prema preporukama Ujedinjenih nacija , porodica zahtijeva posebnu pažnju,  posebno u situaciji kada je pogođena siromaštvom, invalidnosti njenih članova i nasiljem. U rješavanje ovih problema neophodno je uključivanje svih nadležnih institucija . Prema riječima psihologa i koordinatora projekta za savjetodavno – teraputske i socijalno –edukativne usluge pri Centru za socijalni rad u Novom Pazaru, Emire Kolašinac, stopa razvoda brakova u Novom Pazaru je znatno povećana.

“Od 2016. godine  Centar za socijalni rad u Novom  Pazaru pruža usluge savjetodavno- terapijske i socijalno – edukativne usluge , koje predstavljaju preteču savjetovališta za brak i porodicu. Cilj je osnaživanje pojedinca i porodice, kao i pronalaženje  načina da se porodice kroz život nose sa tim problemima”- istakla je Kolašinac.

Usluge koje pruža Centar za socijalni rad  su porodična psiho terapija, porodična medijacija , psihološko, bračno i predbračno savjetovanje, jačanje roditeljskih kapaciteta, rad sa adolescentima. Kroz protekle tri godine 590 korisnika je tražilo pomoć što je dobar indikator da se porodicama u krizi može pomoći,  istakla je psiholog Kolašinac, te dodala da sve one porodice koje imaju bilo kakvih problema, mogu se slobodno obratiti za pomoć.

Porodica ima veoma značajnu ulogu u razvoju čovjeka, ali ne samo čovjeka, nego društva uopšte. Ona predstavlja osnovnu ćeliju društva i da bi se razvilo zdravo društvo potrebno je razvijati i njegovati zdrave odnose u porodici.

 

I.Hodžić

 

 

 

 

Podeli