Veća ulaganja u zaštitu životne sredine

Odlukom Gradskog veća biće izdvojena sredstva za dva verska objekta u Novom Pazaru, u naselju Vražogrnci i Jusuf potoku. Pred većnicima su se našli i izveštaji o radu četiri javna preduzeća. Pokrenuta je inicijativa da se iznošenje smeće proširi i na prigradska naselja, ali i da se poveća broj kontejnera u centru. Usvojen je i pravilnik o dodeli sredstava nevladinim organizacijama, koji  je u skladu sa novom Uredbom Vlade Republike Srbije.

Gradsko veće usvojilo je uzveštaje o radu  preduzeća JKP”Gradska čistoća”, Zavoda za urbanizam, JKP “Gradska toplana”, a i Javnog preduzeća za uređenje građevinskog zemljišta. Većnici su sa direktorima razgovarali o problemima u funkcionisanju tih preduzeća.

“Posebno smo razgovarali o problemima meštana, koji žive u neposrednoj blizini  Gradske toplane, a koji su pre nekoliko dana bili suočeni sa ekološkom katastrofom, gde je iz dimnjaka izašla veća količina gari. Razgovarali smo da u toku letnje sezone, kada to preduzeće ne radi, obezbedimo sredstva za ugradnju filtera, kako se to u budućnosti ne bi dešavalo. Sa rukovodstvom JKP “Gradska čistoća” razgovarali smo i oni su izrazili želju da prošire obuhvat iznošenja smeća sa gradskog i na prigradsko područje, do sada je to imalo samo područje Trnave, a pokušaće da usluge iznošenja smeća prošire  prema Lukarima, Izbicama, ali i prema još  nekim okolnim naseljima. Razgovarli smo i povećanju broja kontejnera na gradskom području, jer je primetno da se oni brzo pune i da je potrebno još takvih posuda za smeće. Od sredstava za eko takse, koja se  koriste namenski za zaštitu životne sredine, a između ostalog oko 2.300.000 dinara biće utrošeno za ozelenjavanje javnih površina u  Novom Pazaru i nabavku novih kanti za smeće”, rekao je član Gradskog veća Mirsad  Jusufović.

Gradsko veće odobrilo je sredstva za dva verska objekta u naseljima Jusuf Potok i Vražogrnci.

“Na zahtev džemata Jusuf potok i Vražogrnci Gradsko veće odobrilo je sredstva za radove na verskim objetima u tim naseljima. Naime, u Jusuf potoku za parterno uređenje, a u Vržogrncima za podizanje kubeta “, dodao je Jusufović.

Na dnevnom redu bilo je 35 tačaka o kojima su raspravljali većnici na dvanaestom ovogodišnjem zasedanju.

Podeli