Predstavljene preliminarne liste projekata

Menadžer projekta ”Novi Pazar – novi poslovi”, Fevzija Murić, predstavio je danas preliminarne liste projekata u oblasti samozapošljavanja i socijalnog preduzetništva, dok će lista za radna mesta kod poznatog poslodavca naknadno biti objavljena. Projekat ”Novi Pazar – novi poslovi”, vredan 200 hiljada evra, realizuje grad Novi Pazar u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Sandžaka SEDA i Inicijativom za razvoj i saradnju, a uz finansijsku podršku nemačke organizacije za međunarodnu saradnju „GIZ“.

Konkurs je završen, a prema rečima menadžera projekta ”Novi Pazar – novi poslovi” Fevzije Murića, prednost su imala lica iz teže zapošljivih kategorija, kao što su povratnici po Sporazumu o readmisiji, lica romske nacionalnosti i mlađi od trideset godina. U oblasti samozapošljavanja prijavile su se 53 osobe, a nakon obavljenih intervjua, lista kandidata svedena je na 36. Za takve projekte namenjeno je 20 grantova u vrednosti od po 3 hiljade evra za osnivanje sopstvenog biznisa – kazao je Murić. On je rekao da će se, kroz proces edukacije i mentorstva pomoći kandidatima da naprave što bolje biznis planove, te da je moguće uštedom ostvariti I veći broj grantova u ovoj kategoriji.

U oblasti socijalnog preduzetništva prijavile su se dve organizacije I obe bi trebalo da dobiju grantove u vrednosti od po 5 hiljada evra. Liste u oblasti samozapošljavanja i socijalnog preduzetništva trebalo bi da budu realizovane do kraja aprila, dok će lista za radna mesta kod poznatog poslodavca, kako je kazao Murić, naknadno biti objavljena.

‘’Od 57 prijavljenih kandidata, za radon mesto kod poznatog poslodavca, projektom je prdviđeno zaposlenje za njih trideset’’, rekao je Murić.

Preliminarne liste za samozapošljavanje i socijalno preduzetništvo objavljene su danas na oglasnoj tabli i sajtovima Grada Novog Pazara i razvojne agencije SEDA.

S.Lj.

Podeli