Novi Pazar među većim potrošačima antibiotika  

„Pogrešna primena antibiotika u virusnim infekcijama u pedijatrijskoj populaciji“, tema je predavanja koje je okupilo eminentne stručnjake iz Beograda, Novog Sada, i Niša koji su novopazarskim lekarima predstavili problem prekomerne upotrebe antibiotika kod dece. Rezistencija bakterija na antibiotike je globalni problem i neophodan je zajednički trud lekara  kako bi se obezbedila njihova racionalna primena. Među gradovima, koji su evidentirani kao veći potrošači te grupe lekova je i Novi Pazar.

Ministarstvo zdravlja se prošle godine uključilo u globalnu akciju Svetske zdravstvene organizacije, gde je racionalna upotreba antibiotika  jedan od ozbiljnih prioriteta. Državni sekretar tog ministarstva dr Meho Mahmutović kaže da je zbog velike primene te grupe lekova  u poslednjih 10 godina došlo do pojave novih bakterija,koje su otporne na tri ili više antibiotika. Prošle godine održani su sastanci u velikim centrima kao što su Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac, a edukacija pedijatara nastavljena je i ove godine. Eminentni stručnjaci iz oblasti zdravstvene zaštite dece su novopazarskim pedijatrima predstavili koje sve probleme neracionalna potrošnja antibiotika može da izazove.

Iz Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta prof. dr Vladislav Vukomanović je pedijatre upoznao sa bakterijskim endokarditisom.

Prof dr Nedeljko Radović iz Univerzitetska dečija klinika u Tiršovoj kaže da su antibiotici neosporno jedno od najepohalnijih otkrića u istoriji medicine, međutim, neracionalna  bespotrebna primena dovela do toga da je polovina tih lekova bez efekta.

Na skupu lekara u Novom Pazaru govorio je dr Goran Vukomanović iz Univerzitetske dečije klinike u Tiršovoj .

Načelnica Dispanzera za decu i omladinu dr Vesna Despotović kaže da su ovakve edukacije značajne za novopazarske pedijatre, s obzirom da je Novi Pazar prepoznat kao grad koji je veliki potrošač antibitoka.

Cilj ove globalne akcije racionalne upotrebe antibiotika je  da se sačuva efikasnost tih lekova, smanji antimikrobna rezistencija, spreči neželjeno produženje trajanja bolesti, a i smanje rizici od smrtnih ishoda.

Podeli