Otvorena izložba “Iza velova”

U Galeriji Multimedijalnog centra otvorena je izložba radova dvije istaknute umjetnice iz Beograda, Ivane Dragutinović Sokolovski i Dragane Žarevac. Izložba “Iza velova” se velikim dijelom oslanja na arabesku, ali se na kritički način odnosi prema zapadnjačkim stereotpima o ženskoj islamskoj nošnji.

Izloženi crteži rađeni su isključivo karminom i sa motivom spirale jedinstveno prilagođeni dimenzijama i porstoru novopazarske galerije, tako da zajedno sa pedesetominutnim  video-radom ostavljaju poseban utisak na likovnu publiku. Polazište je, kažu autorke, ” spirala kao jedan detalj arabeske ili čitave geometrijske nauke slikanja.”

” Mi smo samo jedan detalj izdvojile i uvećale ga do maksimuma, tako da je to polazište za ove crteže i na neki način za naš odnos prema toj jednoj izuzetno razvijenoj tehnici u islamskoj kulturi koju smo mi samo dodirnule”, kaže umjetnica,  Dragana Žarevac.

Ono što povezuje dvije različite umjetnice iz Beograda jeste ljubav prema senzualnosti orijenta, tako da  je projkat “Velovi ” koji se realizuje od 2015. godine,  duboko vezan za pogled na islam, mistiku, transcedenciju i prije svega istinu koja se, kako ističu autorke, nalazi upravi iza velova. One daju drukačiji pogled na priču o velu i na priču o tradiciji pokrivanja u odnsu na onu koja se sreće na zapadu.

” Prosto taj pristup, taj doživljaj vela kao nekog nametnutog imperativa ženama koji uskraćuje slobodu ženama prosto nije tačan. Mi to tako ne tumačimo. Naš mišljenje lično jested a veo daje tu jednu finu, jednu liniju i jednu granicu, izneđu vidljivog i nevidljivog, odnosno mističnosti koja na neki način ženi daje zaštitu i slobodu “, kaže Ivana Dragutinović Soklovski.

Dagana Žarevac je performans umjetnica koja je završila Filološki fakultet i dobitnica je brojnih međunarodnih nagrada.  Ivana Dragutinović Sokolovski je akademska slikarka, doktotrirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu i bavi se crtažom, slikom, instalacijom i videom.

Podeli