Usvojen Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2018.godinu

Sednica Skupštine grada Novog Pazara je u toku. Prethodno je usvojen predlog Odluke o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu lokalne samouprave Grada Novog Pazara za 2017.godinu.

Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac je istakao značaj Lokalnog akcionog plana zapošljavanja u 2018. godini.

“Cilj nam je da motivišemo preduzetnike u Novom Pazaru da zapošljavaju radnike. Za ovu meru smo izdvojili 10.000.000 dinara iz gradskog budžeta, a isto toliko resorno ministarstvo kako bi se zaposlilo 100 ljudi, posebno oni iz teže zapošljivih kategorija stanovništva. Nama je cilj da povećamo broj zapošljenih građana Novog Pazara i da stvorimo ambijent za privlačenje investicija u naš grad” rekao je Biševac.

Cilj ovog dokumenta je između ostalog, povećanje zaposlenosti, ulaganje u ljudski kapital i socijalnu inkluziju.

Odbornici  su razmatrali predlog izmene  Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, kojim se cena za nedostajuća parking mesta povećava sa 900.000 na 1.200.000 dinara, kako bi se na taj način podstakli investitori da obezbede parking mesta.

Usvojena je i odluka o utvrđivanju minimalnog iznosa za plaćanje troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade i visine naknada za upravljanje u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika.

Uz saglasnost odbornika usvojena je odluka o realizaciji budžeta Grada Novog Pazara planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite za 2018.godinu. Ovom odlukom povećava se iznos od 22.800.000 dinara na 46.770.000 dinara. Uvećani iznos za ovu namenu obezbediće Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja.

Raspisan je i javni konkurs za izbor direktora JKP “Vodovod i kanalizacija”.

Direktori javnih preduzeća i ustanova su odbornike lokalnog parlamenta upoznali i sa planom i programom za ovu godinu.

 

Podeli