Novi gradski pravobranilac Sabina Totić

“Umesto Dženane Hamidović, koja je zbog zdravstvenih razloga napustila tu funkciju, posao gradskog javnog pravobranioca obavljaće diplomirana pravnica Sabina Totić”, odlučili su odbornici lokalnog pralamenta.

Nju je predložio gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac, napominjući da se radi o stručnjaku, koja je funkciju zamenice gradskog javnog pravobranica obavljala od 2013.godine, a kao uspešna pravnica radi u Gradskoj upravi za izvorne i poverene poslove od 2008.godine.

Sabini Totić ,je kako je istaknuto tokom rasprave, ova funkcija poverena, jer je do sada svoj posao obavljala stručno i pokazala znanje.

Skupština je dala saglasnot i da umesto Amira Hasurdžića (SDA) funkciju odbornika obavlja Husno Bihorac, takođe iz Stranke demokratke akcije Sandžaka.

Ove tačke su se na dnevnom redu našle kao dopunske tačke dnevnog reda.

Odbornici trenutno raspravljaju o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu lokalne samouprave  Grada Novog Pazara za 2017.godinu, koja je treća tačka dnevnog reda.

Podeli