Kulturna strategija važan deo Strategije održivog razvoja Grada 2017-2028.godine

U okviru Strategije održivog razvoja Grada Novog Pazara za period od 2017-2028. godine, počela je sa radom i radna grupa za izradu kulturne strategije koja će biti integralni deo glavnog dokumenta razvoja grada u narednih deset godina. Rad na kulturnoj strategiji obuhvatiće četiri okrugla stola i anketu, a u njima će učestvovati eminentni kulturni radnici, umetnici, mladi, nevladine organizacije.

Koordinatorka radne grupe za izradu kulturne strategije Amra Hodžić Jejna rekla je da grupu očekuje veliki rad ali da se nada da će ovaj dokument biti govot na vreme.

„Vizija ove grupe koja će raditi na kulturnoj strategiji jeste umrežavanje kulture i turizma, uključivanje mladih kao velikog kapaciteta grada ali ne samo kao konzumenata kulturnih sadržaja već i kao proizvođača istih“ – objasnila je Hodžić Jejna.

Za izradu Strategije Gradska uprava je oformila 17 modula odnosno radnih grupa koje će pokriti sve faktore života u gradu u narenih deset godina.

K.R.

Podeli