Društvo

Novi porezi za automobile i oružje u ovoj godini

 

Vlasnici motornih vozila i oni koji poseduju oružje i ove godine će za to morati da plate porez. Za neke će ta obaveza biti malo veća, a za neke i manja. Iznosi poreza usklađuju se sa indeksom potrošačkih cena koje je objavio Republički zavod za statistiku.

U “Službenom glasniku Srbije” objavljeni su iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara u ovoj godini. Dinarski iznosi tog poreza, propisani Zakonom za plaćanje poreza za 2018. godinu, usklađuju se s indeksom potrošačkih cena koje je objavio Republički zavod za statistiku za period od 1. decembra 2016. do 30. novembra 2017. godine. Tako će porez na registrovano oružje u 2018.godini iznositi od 3200 dinara za za posedovanje do 17.940 dinara za svako oružje sa dozvolom za nošenje.

Od 1. januara ove godine propisani su novi porezi na upotrebu motornih vozila, plovila, upotrebu vazduhoplova i na registrovano oružje.

Porez na putnička vozila do 1.150 kubika je 1.270 dinara, od 1.150 do 1.300 kubika je 2.480, a od 1.300 do 1.600 kubika 5.470 dinara. Porez na motorna vozila između 1.600 i 2.000 kubika je 11.210, od 2.000 do 2.500 kubika 55.380, a između 2.500 i 3.000 kubika 112.220 dinara. Za više od 3.000 kubika porez ove godine iznosi 231.930 dinara. To su iznosi bez umanjenja. Međutim, propisani iznosi poreza umanjuju se za motorna vozila starija od pet godina, i to: 15 odsto za vozila između pet i osam godina starosti, 25 odsto kod vozila starih između osam i deset godina i 40 odsto kod vozila starijih od deset godina. Za motorna vozila starija od 20 i više godina, porez na upotrebu se plaća u iznosu od 20 odsto od propisanog iznosa.

U Filijali Republičke Poreske uprave u Novom Pazaru rekli su nam da se ove novine kod poreza još ne primenjuju i da će stupiti na snagu tokom ove poreske godine. Po svemu sudeći porez za prenos apsolutnih prava kod kupovine vozila preći će u nadležnost lokalne samouprave.  Novina u Filijali je šalter „Poreski obveznik“ na kojem mogu da se dobiju sve neophodne informacije i saveti u vezi izvršavanja poreske obaveze.

Podeli