BNV traži od Vlade korekciju Akcionog plana za manjine

Na juče održanoj sednici Koordinacije nacionalnih vijeća predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća zatražili su da se uputi zahtjev Vladi Srbije za neodložnu reviziju i korekciju Akcionog plana za manjine, kao i da u Akcioni plan uvrsti predloge i zahteve legitimnih predstavnika nacionalnih manjina. Tim povodom upućeno je saopštenje za javnost.

“Na sednici Koordinacije održanoj 07.02.2018.godine predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća zatražili su da Koordinacija uputi zahtev Vladi Srbije da neodložno pristupi reviziji i korekciji Akcionog plana za manjine, te da u Akcioni plan uvrsti prijedloge i zahteve legitimnih predstavnika nacionalnih manjina”, kaže se u saopštenju.

“Takođe, je zatraženo i da Koordinacija zahteva od Vlade Srbije povlačenje predloga manjinskih zakona jer se njima bitno umanjuju ranije stečena prava manjina u Republici Srbiji.

Na sednici su utvrđene konkretne aktivnosti na realizaciji projekta “Delotvorna zastupljenost nacionalnih manjina u radu organa javne vlasti i javnih službi” Centra za istraživanje etniciteta.

Cilj projekta je da se, nakon sagledavanja realnog stanja, Vladi Srbije upute preporuke i konkretni predlozi sa utvrđenim rokovima kako bi se obezbijedila adekvatna zastupljenost nacionalnih manjina u organima javne vlasti i javnim službama srazmerna učešću manjina u strukturi stanovnistva.

Ovaj projekat je započet tokom predsedavanja Bošnjačkog nacionalnog vijeća Koordinacijom”, kaže se u Saopštenju  za javnost Bošnjačkoj nacionalnog vijeća.

Podeli