Predstavljena „online“ publikacija „Foruma 10“

Akademska inicijativa „Forum 10“ predstavila je novu „online“ publikaciju pod nazivom „Lokalna  platforma  za dijalog – preporuke, stavovi i mišljenja“, koja je nastala u periodu od decembra  2016.godine do aprila 2017. Publikacija je realizovana uz podršku Ambasade Švajcarske u Republici Srbiji.

Projekat “Lokalna platforma za dijalog“ Akademske inicijative „Forum 10“ obuhvatio je organizovanje serije debata o političkim, ekonomskim i društvenim temama, koje su izdvojene kao važne za grad Novi Pazar i šire.

Publikacija „Lokalna platforma za dijalog-preporuke, stavovi i mišljenja“ sadrži najvažnije informacije o svakoj održanoj debati, kao i najzanimljivije izvode  iz diskusija  koje su vođene. Publikacija na taj način dodatno nastoji da omogući uvid u ključne rezultate dijaloga. Debate su snimljene i dostupne su na YOU TUBE kanalu Akademske inicijative „Forum 10“.

Podeli