Promovisan “Vatan” prof. dr Šefketa Krcića

U  galeriji Multimedijalnog centra održana je manifestacija “Sandžačko besjedništvo” na kojoj je promovisano djelo “Vatan” autora prof. dr Šefketa Krcića. Jedan od ciljeva manifestacije bio je i da se na kreativan način predstave ideje i djela sandžačkih autora, a u cilju afirmacije duhovnosti sandžačke tradicije, kao i da se inspirišu mlade generacije za akademsko pisanje i javno besedništvo

Bogatom književnom pjesničkom opusu profesor Šefket Krcić pridodao je zbirku pjesama „Vatan”. Vatan je filozofsko-pjesničko djelo koje autor počeo sa pisanjem prije više od tri decenije, a koje obrađuje teme, zavičaja, Sandžaka, Bosne, običaja, načina života u sandžačkim provincijama.  Djelo ima 10 ciklusa i predstavljaju autorovu filozofija života, i ljubav prema vatanu.

Stručna kritika je ocijenila da cijelo Krcićevo stvaralaštvo nastaje spontano „kao da voda teče”. Jedan od recenzenata „Vatana” kaže da je ova dvanaesta knjiga kruna autorove poezije.

A. Ni.

Podeli