Formirani timovi za izradu Strategije održivog razvoja

Grad Novi Pazar imenovao je stručne timove koji će se u narednom periodu baviti izradom Strategije održivog razvoja Novog Pazara za period do 2028. U skladu sa nastojanjima da ovaj dokument bude dobra osnova za realizaciju projekata u cilju razvoja Novog Pazara, primjenjena je nova metodologija izrade.

Prema riječima koordinatora za izradu strategije, Munira Poturka, ovaj važan strateški dokument će obuhvatiti 16 različitih segmenata. Ideja je da se na ovaj način postave temelji za ukupan ekonomski, društveni, urbanistički, kulturni i svaki drugi razvoj grada, kao i smjernice za buduća kapitalna ulaganja u sam grad. Za svaku oblast strategije formirani su timovi i anagažovani stručnjaci iz različitih oblasti.

” Angažovani su ljudi koji su stručni i iskusni, a oni su imali slobodu da sami biraju timove. Takođe, angažovali smo stručne saradnike sa strane, imamo pomoć stgručnih tijela, republičkih institucija kako bismo stvorili jedan dobar i primjenjiv strateški dokument “, rekao je koordinator projekta, Munir Poturak.

Podršku izradi projekta dao je Državni univerzitet u Novom Pazaru i najbolji studenti i stručnjaci sa ove viskokoobrazovne ustanove. Spremnost da svoje iskustvo, znanje i ideje stavi u službu izrade ovog dokumenta pokazao je i profesor dr Hasan Hanić, koji je rekao da je Strategija način ostvarivanja najvažnijih ciljeva razvoja Novog Pazara u narednih 10 godina.

„Strategija će biti okvir za kapitalne, investicione odluke razvojnog karaktera. Odrediće se načini kako da se ostvare ekonomsko-socijalni ciljevi koji će doneti veći kvalitet života i veće šanse za zaposljavanje. Strategija će predvideti i kako postići kvalitetnije usluge iz domena zdravstva, obrazovanja, kao i usluge koje pruža Gradska uprava “, rekao je profesor Hanić.

Profesor Hanić, izrazio je svoje uverenje da je pristup izradi ovog strateškog dokumenta cjelovit i da će kao takav dati dobre smernice za ukupan razvoj grada i da će se njegovo usvajanje odvijati postupno i transparentno. Prije nego što se uputi na razmatranje gradskim većnicima i odbornicima, svaki segment pojedinačno će biti stavljen na uvid građanima i stručnoj javnosti sa kojima će proći javne rasprave.

Podeli