Smanjen broj nezaposlenih u prošloj godini

Kvalitetnim radom i aktivnim mjerama zapošljavanja i samozapošljavanja Filijala NSZ Novi Pazar saopštila je da je trenutno na evidenciji 18. 408 osoba a nezaposlenost u odnosu na 2016. godinu smanjena je za 750 osoba.

Tokom 2017. godine kroz razne programe i mjere politike pokretanja sopstvenog biznisa posao su pokrenula 103 lica.

Posao je tokom predhodne godine pronašlo 127 ljudi iz kategorije teže zapošljivih osoba.

Kroz javne radove u minuloj godini angažovano je preko 170 osoba.

A. Ni.

Podeli