Murić: Ispravljen propust u pasošima

Ministarstvo Republike Srbije uvažilo je sugestije Stranke za Sandžak i odredilo da od sada u putnim ispravama u rubrici za državljanstvo stoji odrednica “državljanstvo Republike Srbije“, a ne „srpsko državljanstvo“, kako je to bio slučaj do sada. Predsjednik Stranke za Sandžak, Fevzija Murić, istakao je da već sada postoje primjeri pasoša u kojima ovaj propust ispravljen.

Inicijatvu da se odrednica “srpsko državljanstvo“ u pasošu promijeni, Stranka za Sandžak, pokrenula je još 2016., ističući da se u pasošima vrši diskriminacija građana nesrpske nacionalnosti i da je prekršen Zakon o državljanstvu. Predsjednik Stranke za Sandžak, Fezija Murić, na konferenciji za novinare kaže da je Misnistartvo unutrašnjih poslova u početku odgovaralo dopisima uz objašnjenje da nije bilo propusta, da bi nakon obrćanja Zaštitniku građana, incijativa ove stranke ipak bila usvojena.

“ Ministarstvo unutrašnjih poslova je uvidjelo svoj propust, svoju grešku, i preduzelo je mjere da se ovaj propust ispravi. Mi smo obaviještani da je već od 2. oktobra 2017. prilikom izdavanja putnih isprava, u jednom od pasoša upisano “državljanstvo Republike Srbije”, a ne “srpsko”, rekao je Murić.

Predsjednik SZS je kao primjer na konferenciji pokazao i kopiju putne isprave koja je izdata prije Nove godine a u kojoj je ispravljen ovaj propust.

”Ispravaka će vjerovatno da se vriš u narednom periodu, onako proceduralno. Po isticanju roka validnosti isprave građani će vaditi nove pasoše, a samim tim će dobiti dobiti I putne isprave u kojima je ovo korigovano “, kazao je Murić I dodoa da je Stranka za sandnžak sa ovom incijativom bila uporna i da je imala i značajnu podršku Zaštitnika građana ali i građana, rekavši da će i naredni koraci ove stranke biti u smjeru omogućavanja poštovanja , građanskih, ljudskih i nacionalnih prava.

On očekuje da će vrlo brzo biti formirana i radna grupa za izmjenu Ustava Republike Srbije, što je prema njegovom mišljenju prilika da se riješe brojna pitanja statusa Sandžaka i Bošnjaka u Srbiji.

Podeli