Uputstvo za zaštitu nematerijalne kulturne

U Narodnoj biblioteci “Dositej Obradović” predstavljena je brošura koja sadži sva uputstva i korisne informacije za pojedince koji imaju ideju da zaštite jedan od segmenata nematerijalne kulture Bošnjaka. Brošuru je izdala nevladina organizacija “Nova vizija” iz Prijepolja i Ženska incijativa iz Priboja, a projekat je posledica saradnje koju Gradska biblioteka ima sa Etnografskim muzejom iz Beograda i svim relevantnim institucijama koje se bave zaštitom kulture.

Predstavljena brošura sadrži neophodne informacije za one koji imaju ideju da zaštiti neki običaj, sepcifičan folklor, vrstu pjesme, tehniku izgrade posebnih predmeta, obilježavanje datuma, rituale, vjerovanja i slično, a koji su dio posebnosti bošnjačkog naroda. Ona objašnjava sve, od toga šta se sve može zaštiti do toga kome se treba obratiti i koji su obrasci neophodni, a posledica je dvogodišnjeg projekta koji je okupio brojne kulturne profesionalce i naučne radnike, kao i predstvanike udurženja i institucija iz različitih krajeva.

”Brošura je posvijećena svim pojedincima koji su zainteresovani da se u narednom periodu bave očuvanjem nematerijalne kulture, dakle nije vezana striktno za učesnike seminara već za sve koji žele da se u narednom periodu bave ovim ”, kaže direktor Narodne biblioteke “Dositej Obradović”, Elijas Rebronja.

Potrebno je da zainteresovani vode računa da je predloženi segment nematerijalne baštine već postoji, da je živ i da je održiv u zajednici, a vaoma su bitne preporuke podrška gradskih i kulturnih instutucija.

“Ima puno takvih primjera šta je moguće zaštiti, ali ono što je bitno jeste da se tiče identiteta zajednice, da se tiče lokalne zajednice, da je to nešto što živi i što ljudi koriste u svojoj svakodnevnoj ili periodičnoj kulturi. Da li je to vjerovanje ili je to neki ritual ili običaj, to nije bitno. Bitno jeda to bude nešto što možemo da štitimo svi “, kaže profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu dr Miloš Milenković

UNESCO-ov sistem unapređenja kulturne zaštite napravljen je tako da kroz njega po pravliu nematerijalnu kulturu mogu štititi svi bez obzira da li pripadaju većinskom narodu ili ne. Ipak, do sada je u svim državama najprije zaštićeno kulturno blago većinskog naroda.

Podeli