Projekti Kancelarije za mlade

Pet timova Kancelarije za mlade trenutno je angažovano na dva različita projekta koji se realizuju uz podršku Centra za ljudska prava iz Beograda i Švajcarske razvojne agencije. Radi se o istraživanju o rodnoj ravnopravnosti, odnosno rodno zasnovanom nasilju, a u drugom slučaju o osnaživanju karijernog vođenja i savetovanja.

U Kancelariji za mlade u Novom Pazaru ovih dana rezimiraju urađeno u ovoj godini ali ne prestaju da rade i na novim projektima.

„Nama se za dva meseca završava jeda program koji se bavi rodnom ravnopravnošću, rodno zasnovanim nasiljem. Imamo pet timova koji proučavaju pet različitih tema koje govore o tome šta je u Sandžaku dozvoljeno muškarcima, a šta ženama“, kaže Aleksandra Mojsilović iz Kancelarije za mlade.

Drugi program je podržan od Švajcarske razvojne agencije i obuhvatio je radionicu sa preko 200 mladih koji će se baviti osnaživanjem karijernog vođenja i savetovanja.

Krajem meseca na osnovu dnevnika mladih istraživača počinje snimanje filma na pomenute teme.

Podeli