Prepoznaj nasilje nad djecom i reaguj

Kulturni centar „Damad“ i osnovna škola „Bratstvo“ sprovode zajedničku kampanju protiv nasilja nad djecom. Oni su na gradskom šetalištu dijelili promotivni materijal i u razgovoru sa prolaznicima podsjetili javnost na veliki društveni problem kao što je zlouptreba mališana i porodično nasilje.

Poruka „Prepoznaj nasilje nad djecom i reaguj“ upućena je kako institucijama tako i prolazinicima, roditeljima i građanima uopšte. U sklopu promotivnog materijala oni su dobili informacije o tome šta sve obuhvata nasilje nad djecom, koji su vidovi nasilja i kako ga prepoznati, kako se suprotstaviti zanemarivanju, iskorišćavanju i zloupotrebi mališana.

” Potrebno je da se svakog dana borimo protiv nasilja nad mališanima, svake sekunde, da sva djeca budu osviješćena. Ne možete vi da osvijewtite neko dijete od 20 godina, bolje je to početi sa nižim uzrastom”, kaže ispred škole “Bratstvo”, Seida Hadžić.

Akcija se sprovodi u okviru „Šesnaest dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, ali se na ovaj način suprotstavlja porodičnom i svakom drugom vidu nasilja.

” Kampanja je ove godine posebno značajna i važna. Zajednica je spremna da se aktivističi uključi u obilježavanje svih važnih datuma koji se vezuju za sprečavanje nasilja. Postignut je konsenzus da svi segmenti društva treba podjednako da doprinose sprečavanju nasilja ”, rekla je ispred Kulturnog centra Damad, Zibija Šarenkapić.

U okviru ove akcije aktivisti Kulturnog centra “Damad” i učenici “Bratstva” distribuirali su i materijal sa brojem telefona SOS službe za žene koje su žrtve nasilja.

Podeli