Pare za poljoprivredu stižu iz EU

Poljoprivrednici ovog kraja uskoro će moći da koriste sredstva evropske unije,koja su namenjena za razvoj poljoprivrede.  Savetodavci iz Novog Pazara su prošli određene obuke za popunjavanje formulara, a prvi konkurs nabavke mehanizacije biće raspisan polovinom decembra.

Projekat IPARD 2014-2018 je projekat, koji je namenjen za unapređenje poljoprivrede. Poljoprivrednici su već izgubili skoro 4 godine, koliko traje ovaj projekat, ali na poslednjoj komisiji krajem novembra dobijena su obećanja da će se početi sa realizacijom ovog projekat, a prema rečima savetodavca Smaila Ejupovića, država je uradila sve što treba i čeka se odobrenje Evropske unije, koje će biti dobijeno početkom sledeće godine. Ejupović dodaje da je resorno ministarstvo spremno dočekalo taj period i već će u decembru raspisati konkusr o nabavci traktora i mehanizacije.

Ejupović dodaje da vrlo mali stočara sa ovog područja zadovoljava kriterijume za dobijanje sredstava nabavke mehanizacije , ali da će ratari i voćari moći da konkurišu za ova sredstva.

Podeli