U Novom Pazaru obeležen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Medjunarodni dan osoba sa invaliditetom 3.decembar u Novom Pazaru je obeležen zajedničkom proslavom predstavnika i članova udruženja invalida. Ovo je bila prilika da se sa predstavnicima lokalne samouprave koji su prisustvovali proslavi porazgovara o poboljšanju kvaliteta života osoba sa invaliditetom. Članovi pojedinih udruženja za sve prisutne priredili su prigodan program u kome su svi uživali.

Grad Novi Pazar ne poseduje jedinstvenu bazu podataka o broju osoba sa invaliditetom. Pretpostavlja se da ih ima oko 7.000 ali čelnici invalidnih udruženja smatraju da je broj mnogo veći. Zato apeluju na nadležne, i to baš na njihov dan, da nije dovoljan jedan dan da se o problemima osoba sa invaliditetom govori već da je potrebno mnogo više jer su oni dali puno ovo gradu.

Predstavnici Grada ali i javnih preduzeća istakli su da se trude da se osobama sa invaliditetom poboljša kvalitet života. Uz pesmu i igru članovi udruženja osoba sa invalididtetom proveselili su se i poželeli da se češće skupljaju i druže.

K.R.

Podeli